ترانه ي زندگيLIFE SONGhttp://www.tebyan.net/andalan_esf/index.aspxfaخواهر من!http://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=3143857/30/2013 7:54:00 PMپيامك‌هاي ويژه شب يلدا http://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=29257712/19/2012 10:27:00 PMتولدم مباركhttp://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=1664265/18/2011 2:58:00 PMماجرای سربازی رفتن خانمهاhttp://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=1604882/18/2011 6:59:00 PMاس ام اس سرکاری شب یلدا | اس ام اس شب یلداhttp://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=15674612/20/2010 4:16:00 PMيه تركه و يه رشتيه و يه اصفهانيهhttp://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=15308310/25/2010 9:07:00 AMویژه نامه ولادت امام رضاhttp://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=15239110/17/2010 9:30:00 AMاس ام اس ولادت امام رضا http://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=15239010/17/2010 9:18:00 AMگل سرخي براي محبوبم...http://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=1443259/17/2010 3:59:00 PMراي‌گيري اعراب براي تغيير نام خليج فارسhttp://www.tebyan.net/weblog/andalan_esf/post.aspx?PostID=1159477/17/2010 4:01:00 PM